czym jest identyfikacja elektroniczna?

Identyfikacja zwierząt stosowana jest przez człowieka od setek lat. Zmieniają się założenia technologiczne i poszczególne elementy. Cel pozostaje jednak ten sam, chodzi o nadanie zwierzęciu tożsamości i przypisaniu go do właściciela.

Przez wiele lat człowiek wypracowywał różne techniki znakowania zarówno w identyfikacji zewnętrznej - wizualnej jak i tej, która integralnie związana jest ze zwierzęciem, jak wymrażanie, wypalanie czy tatuaż.

Wszystkie te metody okazują się jednak niedoskonałe i limitowane przez technologię, w której są wykonywane.

Tatuaże wybarwiają się bądź zacierają, brak jest też prawidłowych schematów identyfikacyjnych oraz profesjonalnie prowadzonych rejestrów. Metoda ta, będąca najczęściej stosowaną przez hodowców, ma jednak więcej wad niż zalet.

Identyfikacja za pomocą mikroczipa staje się coraz bardziej popularna i trzeba zaznaczyć, że prowadzona w prawidłowy sposób jest najdoskonalszą i najmniej szkodliwą spośród dotychczas poznanych metod.

co to jest mikroczip i na czym polega jego działanie? co daje oznakowanie za pomocą mikroczipa? jak wygląda samo znakowanie? baza danych