INFORMACJE O PODMIOCIE

Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o., NIP: 583-308-10-54, REGON: 220863914, Tel: +48 58 500 85 36, Biuro Obsługi Klienta al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk, Polska. E-mail: info@identyfikacja.pl.

ZASADY AKCJI BEZPŁATNEGO ZNAKOWANIA I REJESTRACJI W ROKU 2019

1. Z bezpłatnej usługi oznakowania i rejestracji lub samej rejestracji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe lub zameldowane na terenie miasta / gminy, w której prowadzony jest program bezpłatnego znakowania.

2. Czas trwania akcji w roku 2019 w poszczególnych miastach lub gminach określony jest odgórnie przez jednostkę nadzorującą (Urząd Miasta, Urząd Gminy) tożsamą dla miejsca, w której jest ona prowadzona lub przez ilość przeznaczonych na jej realizację materiałów.

3. Oznakowanie i rejestracja danych właściciela zwierzęcia w IDENTYFIKACJA.PL następuje podczas wizyty we wskazanej na stronie oznakujpsa.pl placówce weterynaryjnej, tożsamej dla jego miasta lub gminy, wyłącznie po uzyskaniu przez PTRIZ Sp. z o.o. jego dobrowolnej zgody na przetwarzanie przekazanych danych zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

4. Właściciel, zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony danych osobowych, ma m.in. możliwość wglądu w swoje dane, ich edycji oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Może tego dokonać poprzez kontakt z administratorem serwisu na admin@identyfikacja.pl. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych rejestrowanych w bazie IDENTYFIKACJA.PL można znaleźć w Polityce prywatności serwisu www.identyfikacja.pl

5. Pozyskane przez podmiot dane wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt zarejestrowanych w IDENTYFIKACJA.PL, w ramach akcji bezpłatnego znakowania i rejestracji prowadzonej na terenie danego miasta lub gminy.

6. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do podania aktualnych danych podczas procesu rejestracji oraz okazać dokument tożsamości. Okazanie dokumentu tożsamości jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w akcji.

7. W przypadku podania przez właściciela nieprawdziwych, niekompletnych lub nieaktualnych danych, usługa elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierzęcia może być niepełna lub niemożliwa i podmiot nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa wynikające z w.w. sytuacji.

8. Rejestracja w ramach prowadzonej akcji odbywa się wyłącznie poprzez specjalnie przeznaczone do tego wnioski. Po wypełnieniu dokumentu, właściciel otrzymuję jego jedną kopię, a drugi egzemplarz przesyłany jest do PTRIZ Sp. z o.o. celem wprowadzenia danych do systemu. Czas rejestracji uzależniony jest od tempa, w jakim współpracująca placówka (lekarz weterynarii, schronisko) dostarczy oryginały wypełnionych dokumentów.